Swiss Color Flexi Microblades | Swiss Color Singapore
Micro Blades # 12 flexi (đường kính kim 0.18 mm)

Micro Blades # 12 Flexi Curve Style có đường kính kim chỉ 0,18 mm, do đó, thật lý tưởng để tạo ra những nét tóc chính xác và hoàn hảo. 12 kim chất lượng cao, sắp đặt nằm sát nhau, với góc nghiêng cong sẽ đảm bảo quá trình làm mờ tinh tế và tự nhiên.

Tất cả Micro Blades đều được vô trùng và đóng gói riêng lẻ 25 chiếc / gói.

Micro Blades # 14 flexi (0.18 mm needle diameter)

Micro Blades # 14 Flexi Curve Style has a needle diameter of only 0.18 mm, thus making it ideal to create precise and fine hair strokes. 14 high-quality fine needles, lying closely, with a slightly curved slope angle will ensure a delicate and natural blading process. All Micro Blades are sterile and individually packed 25 pcs/ package bag.

Micro Blades # 18 flexi (0.18 mm needle diameter)
Micro Blades # 18U Flexi U-Shaped Style has a needle diameter of only 0.18 mm, thus making it ideal to create precise and smooth curves. 18 high-quality fine needles, lying closely in U-Shape will ensure a delicate and natural blading process. All Micro Blades are sterile and individually packed 25 pcs/ package bag.