Swiss Color Brow Compass | Eyebrow Tool | Swiss Color Singapore
Compa lông mày Swiss Color

Com- pa lông mày là công cụ lý tưởng để đo lông mày. Với công cụ này, bạn có thể tự động đo khuôn mặt theo tỷ lệ vàng. Đối với bản phác thảo lông mày hoàn hảo, Brow Compass đã trở nên không thể thiếu với các Chuyên gia.