Lift Meso Startset | Swiss Color Singapore

Lift Meso Startset VN

Lift Meso Startset

Dụng cụ Lift MESO Concept là một phương pháp mới để tái tạo và làm trẻ ở các vùng da khác nhau. Bộ Lift MESO bao gồm điều trị nâng MESO và chăm sóc tại nhà, để hỗ trợ hiệu quả và làm cho da mạnh khỏe hơn. Phương pháp điều trị nâng MESO tạo ra các lỗ nhỏ vi mô trong lớp biểu bì để tối ưu hóa sự xâm nhập của các hoạt chất vào da. Các thành phần nuôi dưỡng làn da với độ ẩm và kích thích sự hình thành các sợi collagen và elastin mới.

The Lift MESO Startset includes the following products:

  • 2x Lift MESO Modules, 8 pc.1x TISSUCARE, 100ml - for tissue structure
  • 1x TROPHOCARE, 100ml - for reduction of wrinkles
  • 1x EYECARE, 30ml
  • 1x HYALURONIC LIFT UP, 30ml
  • 1x GLYCOLYC -A 10%, 100ml
  • 50x Lift MESO Flyer for free