Swiss Color MB Thinner | Swiss Color Singapore
Swiss Color MB Thinner (dung môi)

MB Thinner (dung môi) được tạo ra đặc biệt để pha và thích ứng với mực màu MB Swiss Color. MB Thinner (dung môi) được phát triển để sử dụng với các mực màu MB sử dụng trong phương pháp trang điểm vĩnh viễn cùng với bộ dụng cụ để đạt được kết quả như mong muốn.