Swiss Color Contour Pencil | Hair Drawing Pencil | Swiss Color Singapore
Bút chì Contour Swiss Color
Đây là cây bút hoàn hảo để vẽ tóc. Được khuyến kích và thử nghiệm bởi International Masters. Thích hợp cho trang điểm vĩnh viễn và Microblading.