Swiss Color® 4 One Way Pot Holder Arylic Stand - VN | Swiss Color Singapore
Khay Swiss Color 4 chậu

Khay đứng cho 4 chậu một chiều với logo SC.