Tissucare 100ML | Swiss Color Singapore
Tissucare 100ML

Đây là một loại huyết thanh cường độ cao, bền vững hỗ trợ cấu trúc mô của da. TThe Hyaluronic Acid (3times Hyaluron – có nghĩa là 3 phần khác nhau của Hyaluronic Acid) với sự nhấn mạnh vào Hyaluronic Acid phân tử thấp, thấm sâu vào da và lấp đầy da từ bên trong.